Ochrona imprez masowych – o czym warto wiedzieć? Organizacja imprez masowych wiąże się ze specyficznymi wyzwaniami. Niezależnie od tego, jaki charakter ma dane zgromadzenie, za bezpieczeństwo uczestników przede wszystkim odpowiada organizator. Warto pamiętać, że zapewnienie odpowiedniej ochrony imprez masowych jest wymagane i ściśle określone przez polskie prawo. Jak zatem powinna przebiegać prawidłowa ochrona imprezy z udziałem dużej liczby ludzi?

Kilka słów o imprezach masowych

Czym właściwie jest impreza masowa? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w Ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z jej treścią, za imprezy masowe uznaje się wydarzenia o charakterze rozrywkowym, artystycznym lub sportowym. Do imprez masowych można więc zaliczyć różnego rodzaju festyny, koncerty, transmisje, mecze, zawody sportowe, targi, pikniki rodzinne, festiwale, zloty, czy imprezy tematyczne. To, czy dane wydarzenie jest kwalifikowane jako impreza masowa, zależy od tego, gdzie będzie się odbywać, jaki ma charakter oraz jaka liczba uczestników jest przewidziana. Niektóre spotkania – na przykład mecze rozgrywane w halach sportowych- stają się imprezą masową, gdy w budynku znajdzie się co najmniej 300 osób. Inne wydarzenia, takie jak festiwale muzyczne lub spotkania o charakterze artystyczno-rozrywkowym odbywające się w plenerze lub na stadionie są kwalifikowane jako impreza masowa, gdy bierze w nich udział minimum 1000 uczestników. Ale jakie ma to wszystko znaczenie? Realizator dużej imprezy powinien dokładnie dowiedzieć się, czy nie jest ona kwalifikowana jako masowa. Wtedy musi bowiem uzyskać zgodę na jej zorganizowanie. Ale to nie wszystko. Realizator takiego zgromadzenia ma prawny obowiązek, by zapewnić ochronę imprezy masowej i zadbać o zachowanie porządku publicznego podczas danego spotkania.

Dlaczego bezpieczeństwo na imprezie masowej jest tak ważne?

Prawidłowa ochrona imprez masowych obejmuje przede wszystkim przygotowanie planu zabezpieczenia, obecność odpowiednich pracowników ochrony oraz postępowanie zgodne z procedurami ustalonymi przez Policję. Na miejscu muszą być także ratownicy medyczni oraz przygotowane zaplecze sanitarno-higieniczne. Odpowiednia ochrona imprez masowych to również właściwe przygotowanie budynku lub obiektu, na przykład wyznaczenie dróg ewakuacyjnych. Należy pamiętać, że wszelkie wydarzenia o charakterze masowym niosą ze sobą pewne ryzyko. Na skutek niewłaściwego przygotowania miejsca imprezy może dojść do zagrożenia zdrowia, a nawet życia uczestników. Inne niebezpieczeństwa są związane z agresywnym lub nieodpowiednim zachowaniem samych obecnych. Bójki oraz różnego rodzaju awantury nie są rzadkością podczas imprez masowych. Do podstawowych zagrożeń należą też urazy na zdrowiu, omdlenia, czy konsekwencje nadużycia alkoholu przez uczestników. Realizator przedsięwzięcia musi być świadomy, że w większości wypadków to właśnie on będzie pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa. Choć oczywiście nikt nie może przewidzieć, czy podczas danej imprezy masowej dojdzie do któregoś z tych niebezpieczeństw, organizator może przygotować się na możliwe ewentualności, zapewniając właściwą ochronę.

Jak zabezpieczyć imprezę masową?

Ochrona imprez masowych - o czym warto wiedzieć?
Ochrona imprez masowych – o czym warto wiedzieć?

Organizator imprezy masowej powinien zwrócić się do odpowiedniej agencji ochrony, która specjalizuje się w obsłudze tego typu przedsięwzięć. Profesjonalna firma ochroniarska powinna oferować cały pakiet usług zapewniających bezpieczeństwo na imprezie masowej. Pierwszym elementem takiej współpracy powinno być przeanalizowanie charakteru danego eventu oraz opracowanie odpowiedniego planu bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej. Agencja może też pomóc w uzyskaniu zgody na organizację imprezy masowej. Takiego zezwolenia udziela zazwyczaj wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zwracając się do firmy ochroniarskiej, organizator imprezy powinien też upewnić się, czy zapewnia ona prawidłowe zaplecze medyczne na miejscu wydarzenia. Ogromne znaczenie mają też sami ochroniarze, którzy będą pilnowali bezpieczeństwa uczestników i porządku publicznego podczas przedsięwzięcia. Tak naprawdę ochrona imprez masowych nie może odbyć się bez udziału wykwalifikowanych i właściwie wyszkolonych służb ochroniarskich. Ochroniarze muszą posiadać widoczne identyfikatory, które pozwolą odróżnić ich od pozostałych uczestników imprezy. To oni są odpowiedzialni za kontrolę biletów oraz bagażu. Jeśli ktoś nie ma prawa do uczestnictwa w imprezie bądź stanowi zagrożenie, nie zostanie przez nich wpuszczony na obiekt. Ochrona imprez masowych uprawnia ochroniarzy do legitymowania uczestników, przeprowadzania rewizji osobistej, a nawet użycia siły w wypadku, gdy ktoś stanowi zagrożenie dla otoczenia bądź dopuszcza się zakazanych czynów.

W przeszłości zdarzało się, że organizatorzy imprez starali się zaoszczędzić na firmach ochroniarskich. Zamiast zatrudniać wykwalifikowanych pracowników ochrony, powierzali bezpieczeństwo uczestników imprezy w ręce niekompetentnych osób. Trzeba jednak pamiętać, że zapewnienie odpowiedniej ochrony mienia, a przede wszystkim osób fizycznych to sprawa najwyższej wagi. Bezpieczeństwo zawsze powinno być kwestią priorytetową!