Kiedy badania geotechniczne gruntu? Badania geotechniczne gruntu pozwalają na rozróżnienie warstw i typów gruntu oraz określenie poziomu wód gruntowych i sezonowego trendu wzrostu. Dzięki tej wiedzy możliwe jest zaprojektowanie prawidłowego sposobu posadowienia budynku i zapobieżenie jego przedwczesnej degradacji.

Choć niektórzy inwestorzy uważają to za niepotrzebną stratę czasu i pieniędzy, to w chwili obecnej bez odpowiedniego zakresu badań geotechnicznych nie będzie można uzyskać pozwolenia na budowę. Nie ma wątpliwości, że przed budową domu warto przeprowadzić badania geotechniczne. Jednak kilka lat temu prawo nie zmusiło do tego inwestorów. Obecnie obiekty klasyfikowane są do jednej z trzech kategorii geotechnicznych, z których każda wymaga odpowiedniego poziomu badań w terenie. Od 29 kwietnia 2012 r. Wymagania dotyczące sporządzania opinii geotechnicznych dotyczą wszystkich trzech kategorii geotechnicznych.

Kategorie geotechniczne

Domy jednorodzinne z reguły należą do pierwszej kategorii inżynierii geotechnicznej, a inwestorzy są zobowiązani do fachowego opiniowania wód podziemnych przed rozpoczęciem budowy. W przypadku domu parterowego, domu z poddaszem i domu piętrowego z podpiwniczeniem (jeśli ma być budowany w prostych warunkach gruntowych) wystarczy wyrazić opinie. Druga kategoria nadaje się nie tylko do dużych sadów, ale także do złożonych warunków gruntowych. Tutaj potrzebna jest ilościowa i jakościowa ocena oraz analiza danych geotechnicznych (badania są bardziej szczegółowe, a zakres szerszy). Trzeci rodzaj inżynierii geotechnicznej obejmuje duże obiekty i sady w złożonych warunkach gruntowych. W takim przypadku konieczne jest przygotowanie kompletnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przed przystąpieniem do budowy. Porady geotechniczne wymagane dla wszystkich trzech typów budynków (w tym domów jednorodzinnych). Opis zawiera informacje o różnych warstwach gleby, poziomie wód gruntowych i możliwym zakresie dalszych badań (w razie potrzeby). Część graficzna to rzut terenu, na którym znajduje się budynek. Zaznaczono tu lokalizację odwiertu, opisano warstwy gruntu oraz zaznaczono linię przekroju skały i gruntu. Geolog górniczy i geologia kopalniana są ze sobą ściśle powiązane.

Badania geotechniczne – kto je wykonuje?

Na polskim rynku jest wiele firm świadczących usługi badań i analiz gleb. Niezależnie od tego, czy jest to tylko wydawanie opinii wskazujących na posadowienie budynku, warunki wykonania projektu geotechnicznego, czy też wydawanie pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, personel wykonujący powyższe prace musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Jest to kwalifikacja geologiczna klasy V i VII uzyskana po przejściu ogólnopolskiego przeglądu. Mogą je zdobyć tylko praktykujący geolodzy.

Koszt badań geotechnicznych

Wbrew pozorom badania geotechniczne nie są zbyt kosztowne w stosunku do planowanej inwestycji budowy domu. Aby wykonać te operacje, należy wywiercić otwory w ziemi, a liczba i głębokość tych odwiertów determinuje ostateczną cenę usługi. Wiarygodne wyniki można uzyskać z próbek pobranych z co najmniej trzech dołków. Jednak najczęstszym scenariuszem jest wiercenie w ziemi w czterech miejscach (w rogach przyszłych budynków). Głębokość odwiertu zależy od tego, czy planowany budynek jest podpiwniczony. Standardowo w domach jednorodzinnych głębokość wiercenia wynosi od 3 do 6 metrów. Koszt wywiercenia 1-metrowego otworu to 150-200 zł (w zależności od kraju / regionu i wybranej firmy). Dla domów tradycyjnych koszt badań geotechnicznych nie powinien przekroczyć 2000 zł (wraz z niezbędnymi opiniami).

Usługi badań geotechnicznych – charakterystyka

Osoby planująca budowę domu powinni skorzystać z usług geotechnicznych. Dzięki geotechnice można stwierdzić, że kupowana ziemia rzeczywiście nadaje się do zagospodarowania. Koszt samego badania jest znacznie niższy niż zakup gruntu, dlatego warto starać się uniknąć ewentualnego uszkodzenia budynku wybierając niewłaściwy rodzaj fundamentu dla danego typu terenu. Krótko mówiąc, badania geotechniczne pozwalają zbudować stabilny dom, który będzie służył mieszkańcom przez wiele lat bez ryzyka jego uszkodzenia. Oczywiste oszczędności na początku projektu budowlanego mogą się przełożyć na ogromne przyszłe koszty, takie jak naprawa fundamentów fundamentowych lub wypełnienie ubytków ścian spowodowanych poślizgiem lub nadmiernym osiadaniem budynku. Złoża badania to charakterystyczny typ badań charakteryzujący się poszukiwaniem złóż surowców mineralnych na danym obszarze.

Zaplecze techniczne badań geotechnicznych – badania złóż firmy

Kiedy badania geotechniczne gruntu?
Kiedy badania geotechniczne gruntu?

Badania geotechniczne gruntu domów jednorodzinnych przeprowadza się najczęściej metodą rotacji udarowej. Wymaga użycia odpowiedniego wiertła hydraulicznego, które zwykle montuje się na podwoziu samochodu. Dlatego nawet jeśli jest daleko od najbliższego toru komunikacyjnego, analizę można przeprowadzić w dowolnym miejscu. Wiertnica jest zabudowana na podwoziu samochodu, aby umożliwić korzystanie z niezależnego źródła zasilania. Oprócz samej platformy w badaniach wykorzystano wiele narzędzi pomocniczych, których rolą jest prowadzenie bieżącej analizy gruntu bezpośrednio po wyjęciu platformy z gruntu. Do tych pierwszych należą sondy statyczne z własnym napędem hydraulicznym. Do analizy wykorzystują stożki elektryczne (w przypadku gruntów spoistych) lub stożki mechaniczne (w przypadku gruntów o wielu strukturach).  W kwestii dokumentacji złożowej należy zasięgnąć informacji u doświadczonych specjalistów.