Bariera mikrofalowa jak działa – najpopularniejszym systemem ochrony zewnętrznej (perymetrycznej) jest bariera mikrofalowa. Jest często wykorzystywana ze względu na potwierdzoną niezawodność i sprawne działanie oraz niewidoczność dla osób niepowołanych. Zadaniem bariery mikrofalowej jest wykrywanie ewentualnych prób przedostania się na obszar będący pod ochroną. Cechą charakterystyczną jest wytwarzanie wiązki elektromagnetycznej wykorzystując do tego celu mikrofale wysokiej częstotliwości.

Bariera mikrofalowa jak działa?

Działanie bariery mikrofalowej jest związane z wytworzeniem wiązki elektromagnetycznej dużej częstotliwości, między odbiornikiem a nadajnikiem. Wiązka tworzy czułą, ale niewidzialną barierę ochronną, dzięki czemu osoby trzecie dążące do wejścia na teren strzeżony nie decydują się na rozbrojenia alarmu. Trzeba wiedzieć, że bariery mikrofalowe są trudne do pokonania. W przypadku gdy do odbiornika docierają informacje o zaburzeniach sygnału następuje ich dokładna analiza. W sytuacji uznania, że problem został spowodowany przez działania osób niepożądanych alarm jest uruchamiany automatycznie.

 

Co powoduje taką czułość bariery mikrofalowej?

Bariera mikrofalowa należy do inteligentnych zabezpieczeń, ponieważ odbiornik potrafi zidentyfikować czy zaburzenia w odbiorze powstały wskutek zmieniających się warunków środowiskowych, roślin lub zwierząt. Cyfrowe algorytmy przekształcania sygnału bariery mikrofalowej są w stanie rozpoznać myszy, koty, ptaki, ciało dorosłego człowieka. To nie wszystko, bariera mikrofalowa wykrywa sygnał alarmowy i skutecznie odróżnia go od innych sygnałów. To sprawia, że alarm jest efektywny i nie dochodzi do jego aktywacji bez wyraźnej przyczyny.

Innym bardzo pożytecznym przymiotem bariery mikrofalowej jest to, że potrafi ujawnić jakąkolwiek próbę działań zmierzających do oszukania systemu ochrony i przedostania się na obszar chronionej posesji. Alarm jest aktywowany natychmiast, gdy wykryte jest zaślepienie czujników, przesuwanie urządzenia, naruszanie jego obudowy lub wykonywane jest zniszczenie jego części składowych.

Jakie zastosowanie mają bariery mikrofalowe?

Wiadomo już, że bariery mikrofalowe są bardzo skuteczne dla ochraniania terenów i obiektów. Z tego powodu, są chętnie wykorzystywane do zabezpieczenia zarówno posiadłości prywatnych jak i dużych obiektów publicznych, przy których nie sprawdzają się środki ochrony fizycznej. Bariery mikrofalowe znajdują zastosowanie do ochrony korytarzy, rusztowań a także tuneli.

Duże zapotrzebowanie występuje w więziennictwie, ponieważ urządzenia zabezpieczają zarówno przed dostaniem się do budynków osób nie posiadających odpowiednich uprawnień, a także nadzorują działania osadzonych. Gdzie umieszczane są bariery mikrofalowe? Przede wszystkim między ogrodzeniem wewnętrznym a murem zewnętrznym co pozwala na efektywne zabezpieczenie całego terenu.

Bariery mikrofalowe wykorzystywane są także w zakładach produkcyjnych, elektrowniach i rafineriach chroniąc nieuprawnione osoby przed sytuacjami, które mogą zagrażać ich zdrowiu. Urządzenia od dawna znajdują się na lotniskach a ich celem jest wykrywania ruchu samolotów oraz kontrolowanie i otrzymywanie danych o ruchu na całym obiekcie. Jest to niezwykle ważne dla uniknięcia kolizji, jeżeli mają miejsce trudne warunki pogodowe.

Jak zbudowana jest bariera mikrofalowa?

Bariera mikrofalowa jak działa
Bariera mikrofalowa jak działa

Bariera mikrofalowa https://linos.pl/jak-dzialaja-mikrofalowe-czujniki-ruchu/ to nadajnik i odbiornik. Działanie nadajnika polega na przekazaniu sygnału, do odbiornika który realizuje jego dokładną analizę. Niezwykle ważny jest sprzęt do programowania a także oceny odczytywanych sygnałów, co daje możliwość sprawdzenia powodu zakłócenia. Bardzo ważne jest to, aby nadajnik i odbiornik rozmieszczone były w prawidłowej odległości od siebie. A opisuje to producent danego modelu. W przypadku nieprawidłowych ustawień bariera mikrofalowa nie będzie działać zgodnie z przeznaczeniem. Warto wiedzieć, że urządzenia zaawansowane technicznie mogą być rozstawione na dystansie 200 metrów. Urządzenie posiada również obwód ładowania, co powoduje, że bariera działa nawet przy chwilowym braku prądu.

Jakie są korzyści z wykorzystania barier mikrofalowych?

Podstawą działania bariery mikrofalowej jest czujka zewnętrzna, co oznacza, że informacja o nieuprawnionym wejściu zostanie dostarczona zanim włamywacz wejdzie do obiektu. To pozwoli ustrzec się przed powstaniem szkód związanych z włamaniem, dokonaniem kradzieży mienia prywatnego lub firmowego.   

Czujka zewnętrzna spełnia również inną funkcją a mianowicie zabezpieczenie przed grabieżą rzeczy znajdujących się na zewnątrz obiektu. Bariera mikrofalowa chroni również przed aktami wandalizmu powodującymi zniszczenie elewacji budynku lub ogrodzenia. Po wykryciu takich działań czujka natychmiast wysyła ostrzeżenie zabezpieczając otoczenie budynków. Intruz nie ma pojęcia o obszarze objętym ochroną, ponieważ czujki są niewidoczne. Bariera mikrofalowa może powodować głośne dźwięki odstraszając włamywaczy przed wtargnięciem na teren chroniony. Firma ochroniarska zatrudniona w danej firmie ma możliwość ujęcia intruza i przekazania go policji.