Panele fotowoltaiczne – wszystko, co musisz wiedzieć o ich montażu: Prawidłowy montaż i lokalizacja instalacji fotowoltaicznej ma bardzo duży wpływ na wydajność instalacji i opłacalność jej użytkowania, dlatego należy poświęcić jej odpowiednią uwagę. Aby zmaksymalizować efektywność tablic, należy znaleźć dla nich zacienione miejsce i ustawić je w odpowiednim miejscu, tak aby pochłaniały jak najwięcej światła słonecznego. Muszą być zainstalowane w taki sposób, aby nie mogły zostać uszkodzone przez silny wiatr lub obfity śnieg, i oczywiście muszą mieć podłączone okablowanie i zainstalowany niezbędny sprzęt.

Instalacja paneli słonecznych – po której stronie domu?

Powierzchnia paneli fotowoltaicznych jest dość duża – do uzyskania 1 kW mocy szczytowej potrzebne są ogniwa o powierzchni prawie 7 m2 – więc tylko nieliczni decydują się na montaż ich na działkach blisko domu, jak w większości przypadkach jest to marnotrawstwo Przestrzeń, jeśli weźmie się pod uwagę, że nie można ich zacienić, może w ogóle nie istnieć. Panele są zwykle instalowane na dachach lub elewacjach.

Po pierwsze jest to tylko najwygodniejsza opcja, a po drugie ich duża wysokość w stosunku do innych obiektów najprawdopodobniej nie pozostanie w cieniu. Największą wydajność i moc modułów fotowoltaicznych http://www.gmstarbud.pl/realizacje/ można uzyskać ustawiając je tak, aby ich powierzchnie czynne były skierowane w stronę słońca. Jednak w przypadku paneli stacjonarnych można to zrobić tylko przez krótki czas, ponieważ Ziemia jest w ciągłym ruchu względem Słońca.

Najlepiej ustawić panele zwrócone na południe i pochylone w poziomie o 30-40°, im większe odchylenie od tego położenia, tym mniej energii będzie generowane. Jednak nawet przy panelach skierowanych na południowy wschód lub południowy zachód i nachylonych pod kątem 25-55°, efektywność energetyczna będzie nadal zadowalająca, około 90-95% wartości maksymalnej.

Sposób na dostęp do panelu sterowania

Panele fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne

Montowanie paneli fotowoltaicznych https://virtussun.pl/oferta/fotowoltaika-dla-domu/ w kierunku słońca tak, aby promienie słoneczne docierały do ​​paneli fotowoltaicznych zawsze pod kątem prostym wymaga stałego obracania się wokół ich osi pionowej i poziomej. Wykorzystuje się do tego trackery – stojaki z automatycznymi mechanizmami sterującymi, które przesuwają panele tak, aby mogły podążać za widocznym ruchem słońca po niebie.

Chociaż to rozwiązanie wydaje się idealne, korzysta z niego bardzo niewiele osób. Zgodnie z ustaleniami, o ile teoretycznie zysk energetyczny z paneli umieszczonych na trackerach może być o 30% większy niż z paneli stałych ustawionych zgodnie z naszą szerokością geograficzną, w praktyce jest to nawet o połowę mniejszy. Wiąże się to między innymi z potrzebą ochrony przed wiatrem – panele wyrównują się przy podmuchach wiatru. Znakowanie zwiększa koszt dużych instalacji (składających się z co najmniej kilkudziesięciu paneli) o około 20%, a przy małych instalacjach jest jeszcze droższe.

Chłodzenie panelu

Panele nagrzewają się pod wpływem promieni słonecznych. Wynika to również z przepływającego przez nie prądu, a moc ogniw polikrystalicznych spada o około 0,5% na każdy stopień Celsjusza wzrostu temperatury. Najwyższą moc panelu zarejestrowano w temperaturze 25 stopni Celsjusza, która latem przekracza 50 stopni. Z drugiej strony panel o mocy nominalnej 250 W dostarcza mniej niż 220 W przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2. Należy to wziąć pod uwagę podczas instalacji i wentylacji. Ważne jest, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół panelu. To sprawia, że ​​najlepiej umieścić je na otwartej przestrzeni – w pobliżu domu lub na płaskim dachu.

Zazwyczaj mocuje się je kilka centymetrów nad połacią dachu, równolegle do niej, dzięki czemu nie dochodzi do znaczącej utraty sprawności (poniżej 5%). W przypadku ułożenia paneli bezpośrednio na dachu nie jest zapewniona wentylacja, a zysk energetyczny ma być zmniejszony o 10%.

Cieniowanie panelu

Cień na panelu słonecznym to mniej energii słonecznej dostarczonej do ogniwa słonecznego. Największym problemem jest to, że nawet jeśli komórka jest tylko częściowo zacieniona, na przykład lepkim liściem, wszystkie podłączone do niej komórki dostarczają mniej energii. Może to spowodować, że pomimo dobrej pogody działanie paneli będzie niewidoczne z powodu stosunkowo niewielkiego zanieczyszczenia lub częściowego zacienienia paneli.

Nawet pozornie nieszkodliwe słupy, maszty lub druty, które rzucają niewielki cień, mogą stać się problemem. Podczas montażu paneli staraj się zachować od nich pewną odległość, a wszystkie ruchome części, takie jak anteny, najlepiej umieścić po drugiej stronie dachu.

Energia z komórki cienia jest tracona przez prąd wsteczny przepływający przez komórkę cienia, która następnie działa jak rezystor. Rezultatem jest wzrost temperatury.

GM Starbud fotowoltaika
Składowa 25
27-200 Starachowice
518480305
www.gmstarbud.pl
Virtussun fotowoltaika
ul. Lipinowska 27
87-100 Toruń
696 200 000
www.virtussun.pl