Kiedy można ogłosić upadłość firmy? Dobrze prosperująca firma posiada odpowiednie zaplecze finansowe oraz warunki do tego, aby sprawnie funkcjonować i rozwijać się na rynku. Nagłe, nieprzewidywalne sytuacje, jak choroba, kłopoty rodzinne czy utrata kontrahentów sprawiają, że sytuacja przedsiębiorstwa z dnia na dzień pogarsza się. W tym momencie często rozpoczyna się spirala zadłużenia, przez nieodpartą chęć ratowania firmy.

Właściciele odwiedzają banki w celu zaciągnięcia pożyczki na spłatę powstałych zadłużeń, których później nie są w stanie terminowo spłacać. Dodatkowo stale wzrastające koszty utrzymania przedsiębiorstwa, niezbędne opłaty podatkowe, płacenie pensji pracowniczych jeszcze bardziej pogłębiają zadłużenie. Dochodzi wówczas do przewyższenia kosztów zobowiązań przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów. Taka sytuacja firmy często kończy się upadłością firmy. Upadłość firmy jest momentem zakończenia jej działalności. Kiedy można ją ogłosić? Kto może ogłosić upadłość firmy?

Kiedy można ogłosić upadłość firmy?

Kiedy można ogłosić upadłość firmy?
Kiedy można ogłosić upadłość firmy?

Ogłoszenie upadłości firmy jest złożonym procesem. Przedsiębiorcy nie są zobowiązaniu do znajomości wszelkich przepisów prawnych, dlatego warto zgłosić się o pomoc do kancelarii adwokackiej, która pomoże uporać się z formalnościami. Upadłość firmy może być ogłoszona w momencie jej niewypłacalności. Niestety, polskie prawo dokładnie precyzuje jej warunki, co często jest sporym utrudnieniem. Nie zawsze jedynie terminowy brak spłaty zobowiązań jest wyznacznikiem, który umożliwia ogłoszenie upadłości. Zależy to od rodzaju prowadzonej działalności oraz od charakteru zadłużeń. Sąd posiada możliwość odrzucenia wniosku przedsiębiorcy, kiedy opóźnienie w wypłacaniu zobowiązań nie jest dłuższe niż trzy miesiące, a co więcej łączna ich kwota nie przekracza 10% wartości firmy dłużnika. Dlatego też bardzo istotne dla firmy, która nieprawidłowo prosperuje, jest złożenie wniosku we właściwym czasie, kiedy jej niewypłacalność jest długoterminowa. Przewlekłe niepłacenie należności kontrahentom prowadzi do poważnego zadłużenia, które przy nie posiadaniu rozdzielności majątkowej z małżonkiem może prowadzić do przeniesienia zadłużenia. Warto wówczas skonsultować sytuację z adwokatem do spraw rodzinnych.

Sprawdź koniecznie:

Warunki do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa do Sądu jest jednym z podstawowych warunków, które rozpoczynają procedurę. Prawo do jego złożenia posiada zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciele, którym zalega wierzytelność. Aby Sąd uznał upadłość firmy formalnym wyrokiem, należy spełnić kilka warunków:

 • przedsiębiorstwo nie jest w stanie regulować zobowiązań pieniężnych,
 • czas trwania niewypłacalności jest dłuższy niż trzy miesiące,
 • zadłużona firma posiada więcej niż dwóch wierzycieli,
 • całkowita wartość zadłużenia jest większa niż 10% wartości firmy,
 • właściciel zadłużonego przedsiębiorstwa jest w stanie pokryć koszty procesu sądowego.

Koszty przeprowadzenia postępowania upadłościowego

Firma, która wnioskuje o ogłoszenie upadłości jest zobowiązana, zgodnie z panującym prawem, do poniesienia kosztów procesowych. Koszty takiego procesu są bardzo zróżnicowane i zależą między innymi od sytuacji finansowej dłużnika. Właściciel firmy jest zobowiązany do opłacenia:

 • pracy syndyka sądowego,
 • opłacenia opłaty sądowej w dniu złożenia pisemnego wniosku,
 • poniesienia kosztów przygotowywania pism sądowych i ich doręczenia,
 • spłaty wynagrodzenia wierzycieli oraz ich wydatków,
 • zapłaty podatku,
 • zapłaty kosztów zabezpieczenia upadłościowego.

Dla źle prosperującego przedsiębiorstwa koszty postępowania upadłościowego są bardzo wysokie. Jedyną możliwością poniesienia należności przez Skarb Państwa jest oddłużenie drogą upadłości konsumenckiej W takim przypadku właściciel firmy nie ponosi kosztów wyżej wymienionych opłat.

Jak przebiega proces ogłoszenia upadłości firmy?

Pierwszym krokiem, w celu rozpoczęcia wszczęcia postępowania jest złożenie stosownego wniosku przez przedsiębiorcę lub jego wierzycieli. Dokument zostaje bardzo dokładnie sprawdzany, w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości lub oszustwa ze strony zadłużonej firmy. Jeśli Sąd uzna, że upadłość firmy jest faktyczna, wówczas dochodzi do rozpoczęcia procesu.

Praca Sądu przed ogłoszeniem ostatecznej decyzji składa się z kilku etapów:

 1. Zostają ustalone wysokości wypłat, jakie posiada firma oraz oszacowuje się wartość majątku wnioskodawcy,
 2. Zostaje utworzona dokładna lista wszelkich zadłużeń, jakie posiada wnioskująca firma,
 3. Następuje sprzedaż upadłego majątku firmy, wykluczając niezbędne do przeżycia przedmioty,
 4. Następuje ogłoszenie upadłości a także plan podzielenia przychodów, które zostały nagromadzone na skutek wyprzedawania majątku.

Niestety, nie każdy przedsiębiorca może ogłosić upadłość. Szczególną trudność w tym zakresie posiadają niewielkie firmy, których majątek nie jest w stanie pokryć kosztów sądowych oraz posiadanych zadłużeń. Aby jak najlepiej przygotować się do takiego postępowania, warto korzystać z fachowej pomocy, jaką zapewniają kancelarie prawnicze.