Badania geotechniczne gruntu pozwalają na rozróżnienie warstw i typów gruntu oraz określenie poziomu wód gruntowych…